Pitanja i odgovori

Osnovna pitanja

 • Koje je vrijeme za check-in i check-out?

  Vrijeme za check-in je 09:00 sati, vrijeme za check-out je 18:00 sati.

 • Koje je mjesto za check-in?

  Mjesto za check-in je na našem info pultu na Makarskoj rivi. Adresa je Marineta 12, 21300 Makarska.

 • Što nije uključeno u cijenu najma?

  Gorivo, sigurnosni polog i svi neobavezni dodaci koje ste posebno zatražili.

 • Što je sigurnosni polog?

  Povratni sigurnosni polog plaća se prilikom check-ina u svrhu pokrivanja eventualnih troškova. Ako nema oštećenja ili gubitka na plovilu ili opremi, iznos pologa će vam biti vraćen.

 • Trebam li napuniti spremnik za gorivo prije povrata broda?

  Brod ćete preuzeti s punim spremnikom goriva i morat ćete ga vratiti sa punim spremnikom.

 • Je li moguće parkirati auto u marini u blizini lokacije brodova?

  Da, u blizini naše lokacije je veliko parkiralište, dnevna parkirna karta u prosjeku iznosi od 80 do 230 kn.

 • Kakva je dozvola potrebna za najam broda?

  Važeća dozvola za upravljanje brodom.

 • Ako nemamo dozvolu za voditelja brodice, je li moguće unajmiti skipera?

  Da, imamo mnogo iskusnih skipera na raspolaganju.

 • Jesu li posada i plovilo osigurani?

  Da, osigurani su do iznosa određenog policom osiguranja.

 • Ako unajmimo brod na nekoliko dana, trebamo li se na kraju svakog dana vraćati u matičnu luku?

  Ne, možete prenoćiti na različitim mjestima, ali je obavezno osigurati siguran vez za brod.

 • Koja je uobičajena cijena boravka u lukama i marinama?

  Kratka zaustavljanja (do 2 sata) se uobičajeno ne naplaćuju. Cijena noćenja u marini u prosjeku iznosi od 50 do 100 eura (ovisno o dužini broda).

 • Dopuštate li kućne ljubimce na brodu?

  Da, ali im nije dopušten ulazak u kabinu.

 • Mogu li koristiti i puniti svoje elektroničke uređaje na brodu?

  Da, svi naši brodovi imaju 12V punjače za električne uređaje.

 • Nudite li sigurnosnu opremu za djecu?

  Da. Molimo Vas da nam prethodno javite broj djece i njihovu dob.

 • Mo

  Da. Naše osoblje će vam pružiti sve potrebne informacije o unajmljenom plovilu, vremenskim uvjetima i mogućim rutama.

 • Do you offer a pre-departure briefing?

  Da. Naše osoblje će vam pružiti sve potrebne informacije o unajmljenom plovilu, vremenskim uvjetima i mogućim rutama.

 • Može li me netko uputiti i pružiti mi eventualne dodatne informacije prije polaska?

  Da. Naše osoblje će vam pružiti sve potrebne informacije o unajmljenom plovilu, vremenskim uvjetima i mogućim rutama.

 • Je li u slučaju lošeg vremena moguće otkazati rezervaciju i dobiti povrat novca?

  Da, možete odgoditi rezervaciju za neki drugi dan ili zatražiti povrat novca.

Didn't find your answer?

Ask us anything

Get In Touch

follow us on our

socials

promare.hr © Copyright 2022
Developed by Vista Sol d.o.o.